Koszty dostawy

  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Serwisie są orientacyjnymi cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Powyższe ceny Towaru nie uwzględniają kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest tylko zaproszeniem do rokowań, nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

  2. Cena podana w potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę jest ceną brutto w złotych polskich (cena zawiera podatek VAT). Powyższa cena jest częścią oferty Sprzedawcy, o czym mowa w §2 powyżej, oraz nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej.

  3. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. Na terenie Polski koszt wysyłki jednego produktu nie przekracza 300 złotych polskich brutto.

  4. Forma płatności: Przelew tradycyjny

  5. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Serwisu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu;

  6. Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.