Realizacja zamówienia

  1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta lub bez rejestrowania Konta (gościnne zakupy).

  2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

  3. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

  5. Wypełniając Formularz, Klient wybiera Towar, odpowiednio go dostosowując za pomocą konfiguratora. Po zakończeniu konfiguracji podana zostaje wstępna wycena, która nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem do rokowań.

  6. Potwierdzenie przez Sprzedawcę dostosowanego przez niego Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, ważną 7 dni.

  7. Sprzedawca wysyła Klientowi, na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie Zamówienia wraz z fakturą pro forma, zawierającą także szacunkowy czas realizacji Zamówienia.

  8. Po zapłacie przez Klienta ceny wskazanej na potwierdzeniu Zamówienia, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Umowa zostaje zawarta w tym momencie.

  9. Czas realizacji Zamówienia określony jest w fakturze pro forma, o której mowa w punkcie 7 powyżej.

  10. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.